Skip navigation.
Главная
Где друзья, там и рай.

Друзья сайта

Сайт поддержки UR5EQF Log     

Український радіопортал - Украинский радиопортал    BannerFans.com 

Сумские новости ! (Обратите внимание)

Порядок погодження розміщення та надання в платне користування місця для ... розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання в житловому фонді комунальної власності територіальної громади міста Суми

1.Загальні положення

1.1. Цей Типовий порядок розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема:

* Закону України «Про телекомунікації»;
* Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
* Закону України “Про охорону культурної спадщини”;
* Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489;
* Правил охорони ліній електрозв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 із змінами та доповненнями;
* Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992р. № 572 із змінами та доповненнями;
* відомчих будівельних норм України ВБН В.2.2-45-1-2004 «Лінійно-кабельні споруди», затверджених наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 30.03.2004 № 62;
* державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 20.01.2004 № 8;
* керівного нормативного документа КНД 45-189-2003 «Керівництво з експлуатації лінійно-кабельних споруд», затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 30.12.2003 № 269;
* «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», затверджено постановою КМУ від 11.08.2008 № 903.

2. Поняття і терміни

2.1. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються на будівельних конструкціях житлової і громадської забудови комунальної власності територіальної громади міста Суми є:

2.1.1. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків (пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря).

2.1.2. Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового телебачення та інше.

2.1.3. Домофонне обладнання.

2.1.4. Кабельні лінії електрозв’язку і електропостачання.

2.2. Технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

2.3. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.

2.4. Будівлі і споруди громадського призначення – основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров’я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди, в т.ч. опори.

2.5. Історичний ареал – це частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форми забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

2.6. Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

2.7. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Користувач (орендар, наймач) - фізичні та юридичні особи, які за погодженням з власником використовують житловий будинок, будівлю, споруду, нежитлове приміщення для власних потреб.

2.9. Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв) – це розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Положення.

2.10. Ушкодження будівельних конструкцій будівель і споруд – це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).

2.11. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання(приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2.12. Заявник (Замовник) – суб’єкт господарювання, який замовляє та отримує погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівельних конструкціях будівель та споруд.

2.13. Цей Типовий порядок встановлює правила доступу та використання суб'єктами господарювання (фізичними та юридичними особами всіх форм власності ) місць в житловій і громадській забудові комунальної власності територіальної громади міста Суми та визначає порядок розгляду КП «Інфосервіс» СМР та балансоутримувачем звернень Користувачів щодо надання їм в користування місць, стосовно підготовки та видачі технічних умов (далі – ТУ), оформлення допуску на виконання робіт і контролю за роботою сторонніх організацій на Об’єктах та оплати послуг.

3. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Суми

3.1. Забороняється:

3.1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які розташовані в межах історичних ареалів м. Суми та магістральних вулиць, а також на покрівлях з рулонним покриттям.

3.1.2. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, в порядку, визначеному цим Положенням.

3.1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.

3.2. Обмеження:

3.2.1. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

4. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Суми

4.2. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, зазначених в пунктах, Замовник подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до КП «Інфосервіс» СМР.

До заяви додається:

* копія свідоцтва про державну реєстрацію;
* виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;
* копія довідки ЄДРПОУ;
* копія довідки про взяття на облік платника податку;
* копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Заявника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікації;
* попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;
* копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовленою в масштабі 1*2000 (один до двох тисяч);
* копія договору з власником будинку або балансоутримувачем на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв).

4.3. Порядок погодження робочого проекту:

4.3.1. Робочий проект прокладання кабелю погоджують управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, балансоутримувач (власник) будинку, управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

4.3.2. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабелю із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це оплати.

4.3.3. У разі виявлення недоліків, або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб’єктів господарювання вільних ресурсів, протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.3.4. Замовником впродовж 10 робочих днів, з моменту отримання зауважень, усуваються виявлені недоліки, проводиться бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів та надається робочий проект на повторний розгляд. При цьому, висунення будь-яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

4.3.5. При встановленні радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище з зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і спорудах, копію робочого проекту додатково погоджують органи санітарно – епідеміологічної служби.

4.4. Порядок розгляду заяв:

4.4.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 1) подається Замовником до КП «Інфосервіс» СМР впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих на робочому проекті.

4.4.2. КП «Інфосервіс» СМР здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 7 календарних днів, видається Погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 2).

4.4.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту, повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.4.4. КП «Інфосервіс» СМР має право мотивовано відмовити Замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

4.4.4.1. Наявність простроченої, протягом трьох місяців, заборгованості заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення обладнання, або за відсутності договору з власником будинку або з уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

4.4.4.2. Якщо Замовник впродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше не усунув їх, та не повідомив про це КП «Інфосервіс» СМР.

4.4.5. Погодження видається на 1 рік. У випадку коли Замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

4.4.6. Після виконання робіт Замовником оформляється Акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувача (власника) будинку та управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

4.4.7. Примірники Погодження та Акта робочої комісії КП «Інфосервіс» СМР реєструються та зберігаються у Замовника, КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувача (власника) будинку, управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

5. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах в місті Суми.

5.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

5.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

5.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

5.1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

5.1.4 Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабелі. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.

5.1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

5.1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

5.2. На Замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

5.3. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах здійснюється Замовником з балансоутримувачем (власником) будинку та КП «Інфосервіс» СМР під час погодження робочого проекту.

5.4. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.

6. Методика розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж.

6.1. Методику розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади міста Суми, інших форм власності (далі - Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

6.1.1. Плата за користування майном є платежем у формах, визначених законодавством України, який вноситься балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) Замовником незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

6.1.2. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергією, сплачуються Замовником відповідним постачальникам послуг за окремими договорами або балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд), якщо це визначено відповідним договором.

6.1.3. Плата Замовником проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до його кінця.

6.1.4. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки балансоутримувача (власника) будівлі (споруди).

6.1.5. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв’язку і електропостачання з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій (каналізація та кабельні проходи в будівлях (спорудах) не стягується.

6.1.6. При укладанні договору плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж за згодою сторін враховувати, що розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності може бути переглянутий відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.1.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) визначається за формулою:

Он.м. = Вп + Вп х Sзаг.каб.

де

Он.м. – щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість ( грн.);

Вп - визначена відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах, в грн.).

Балансоутримувачами (власниками) будівель (споруд) інших форм власності може самостійно встановлюватися мінімальний розмір місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (Вп). Проте він не повинен перевищувати 5 відсотків від розміру такого показника, встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради.

Sзаг.каб. – загальна площа кабеля, який проходить по будинку, визначається множенням діаметру кабеля на довжину кабеля, (кв.м).

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Суми.

7.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на КП «Інфосервіс» СМР та балансоутримувачів (власників) будівель і споруд.

7.2. У випадках виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об¢єктах комунальної власності з порушенням вимог цього Положення (на які отримано відповідне погодження), балансоутримувач (власник) будинку чи споруди видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

7.3. При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.4. Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) підлягають негайному (п’ятиденний термін з моменту отриманого акта про правопорушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну - за його рахунок балансоутримувачем ( власником) будинку.

7.5. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності винні у порушенні вимог цього Положення, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним Кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про підтвердження відповідності», Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 року № 244, Правилами благоустрою міста Суми, затвердженими рішенням Сумської міської ради від 25 лютого 2009 року № 2367-МР, іншими законодавчими актами України.

7.6. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною (державною) власністю, винні у цьому фізичні та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

7.7. Спори, що виникають з питання відшкодування збитків нанесених при встановленні технічних елементів (пристроїв) між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Заява

Погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

Акт виконання робіт з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)
Кориснi посилання